412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203
412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203

$49,900

412 N Saint Paul St, Wichita, KS, 67203

14
Courtesy of: Titan Realty